Preaload Image

Όροι Χρήσης

Η ιστοσελίδα ONLINE.COOKING-WORKSHOP.GR (εφεξής «Ηλεκτρονικό Κατάστημα») είναι το ηλεκτρονικό κατάστημα της ελληνικής εταιρείας με την επωνυμία «EXPERTISE IKE», που εδρεύει στην Θεσσαλονίκη, Λέοντος Σοφού 18 τ.κ.56425, τηλ. 2310 277280.

Η επίσκεψη και χρήση του Ηλεκτρονικού Καταστήματος συνεπάγεται αυτοδίκαια την αποδοχή των παρόντων Όρων Χρήσης.

Σε περίπτωση διαφωνίας του με τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις, ο επισκέπτης οφείλει να μην κάνει χρήση του Ηλεκτρονικού Καταστήματος.

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ, ΥΛΙΚΟΥ, ΒΙΝΤΕΟ, ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΕΙΩΝ.

ΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΒΙΝΤΕΟ- ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΑΝΗΚΟΥΝ ΕΞΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΣΤΗΝ CWC PRO PROFESSIONAL CULINARY STUDIES –EXPERTISE IKE.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΡΗΤΑ Η ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΜΑΓΝΗΤΟΣΚΟΠΗΣΗ ,ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΣΗ, ΔΙΑΝΟΜΗ, ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΣΕ ΣΚΛΗΡΟ ΔΙΣΚΟ, ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΚΩΔΙΚΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ.

Η ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΒΙΝΤΕΟ - ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΚΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΜΟΝΟ.

Η ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΝΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ EXPERTISE IKE ΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΝΟΜΙΜΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΦΥΛΑΞΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΌΠΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΧΡΉΣΤΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΟΝΙΜΗ ΑΠΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ.

Η ONLINE.COOKING-WORKSHOP.GR διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, προσθέτει, μεταβάλλει ή να ανανεώνει μονομερώς το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες του Ηλεκτρονικού Καταστήματος, καθώς και τους όρους χρήσης, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση, με μόνη την ανακοίνωσή τους μέσω του Ηλεκτρονικού Καταστήματος.

Χρόνος παράδοσης προϊόντων.
Ο χρόνος παράδοσης της παραγγελίας στον πελάτη ορίζεται ανάλογα με την διαθεσιμότητα των προϊόντων και είναι αυτός που αναφέρεται στην επιβεβαίωση της παραγγελίας.

Η ONLINE.COOKING-WORKSHOP.GR επιφυλάσσεται ως προς τον ως άνω χρόνο παράδοσης των εμπορευμάτων στις περιπτώσεις ανωτέρας βίας. Συνεπώς, σε περίπτωση που υπάρξει καθυστέρηση παράδοσης της παραγγελίας οφειλόμενη σε περιστατικά ανωτέρας βίας, όπως ενδεικτικά ακραία καιρικά φαινόμενα, έκτατα κυβερνητικά μέτρα ή απεργίες, η ONLINE.COOKING-WORKSHOP.GR δεν καθίσταται υπερήμερη.

Προϊόντα του Ηλεκτρονικού Καταστήματος
Μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος διατίθενται προς πώληση προϊόντα σε προνομιακές τιμές σε σχέση με φυσικούς χώρους.

Οι τιμές του Ηλεκτρονικού Καταστήματος ισχύουν μόνο για παραγγελίες μέσω αυτού .

Η παράδοση των προϊόντων που αγοράζονται μέσω του Ηλεκτρονικού Καταστήματος γίνεται σε όλη την Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό με συγκεκριμένους τρόπους ανά περιοχή .

Τα προϊόντα του Ηλεκτρονικού Καταστήματος πωλούνται μόνο On Line.

Το ηλεκτρονικό κατάστημα ONLINE.COOKING-WORKSHOP.GR ουδεμία εγγύηση μπορεί να παράσχει για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων, αλλά εγγυάται την έγκαιρη ενημέρωση των τελικών καταναλωτών περί της μη διαθεσιμότητας αυτών. Οι φωτογραφίες των προϊόντων είναι ενδεικτικές και τα χρώματα στα οποία εμφανίζονται δύνανται να παρουσιάζουν αποκλίσεις.

Περιορισμός ευθύνης της ONLINE.COOKING-WORKSHOP.GR
Η ONLINE.COOKING-WORKSHOP.GR θέτει προς πώληση τα προϊόντα του Ηλεκτρονικού Καταστήματος σύμφωνα με τους παρόντες όρους χρήσης και την ισχύουσα νομοθεσία.
Η ONLINE.COOKING-WORKSHOP.GR δεν ευθύνεται για τυχόν βλάβες ή ζημίες που τυχόν προκληθούν στους πελάτες ή/και χρήστες του Ηλεκτρονικού Καταστήματος, πέραν της υποχρέωσης επιστροφής και αντικατάστασης προϊόντων σύμφωνα τα οριζόμενα κατωτέρω.

Η ONLINE.COOKING-WORKSHOP.GR δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ) υποστεί ο επισκέπτης / χρήστης του Ηλεκτρονικού Καταστήματος ή τρίτος από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή τη χρήση των υπηρεσιών, σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων αυτού ή/και με την αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτό ή/και με τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

Στις παραπάνω αιτίες συνομολογείται ρητά ότι συμπεριλαμβάνονται ενδεχόμενα σφάλματα ή παραλείψεις κατά την ηλεκτρονική καταχώριση των παρεχομένων πληροφοριών (τιμές, χαρακτηριστικά προϊόντων κλπ), καθώς και σφάλματα, παραλείψεις ή τεχνικοί λόγοι οποιασδήποτε φύσεως, που επηρεάζουν ή αναστέλλουν για εύλογο χρονικό διάστημα τη λειτουργία του Ηλεκτρονικού Καταστήματος ή/και των υπηρεσιών του.
Η ONLINE.COOKING-WORKSHOP.GR δεν φέρει καμία ευθύνη, σε περιπτώσεις πλημμελούς λειτουργίας του Ηλεκτρονικού Καταστήματος ή εν γένει αδυναμίας ή πλημμελούς παροχής των υπηρεσιών της εξαιτίας τυχαίων γεγονότων ή λόγων ανωτέρας βίας ή λόγων που προκαλούνται από υπαιτιότητα άλλων φορέων.
Η ONLINE.COOKING-WORKSHOP.GR διατηρεί το δικαίωμα προσθηκών, αφαιρέσεων ή άλλων τροποποιήσεων στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα και στις παρεχόμενες μέσω αυτού πληροφορίες ή/και υπηρεσίες, καθώς και αλλαγών στους τρόπους αναζήτησης των πληροφοριών, κατά την απόλυτη κρίση της.
Η ONLINE.COOKING-WORKSHOP.GR λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα προκειμένου η πρόσβαση στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα και στις υπηρεσίες του να είναι, κατά το δυνατόν, συνεχής και αδιάλειπτη. Ωστόσο, επιφυλάσσεται του εύλογου δικαιώματός της να διακόπτει την λειτουργία του Ηλεκτρονικού Καταστήματος ή/και των επιμέρους υπηρεσιών για την εκτέλεση εργασιών συντήρησης του συστήματος χωρίς προηγούμενη σχετική ειδοποίηση του χρήστη.

Ευθύνη επισκέπτη / χρήστη
Η χρήση του Ηλεκτρονικού Καταστήματος πρέπει να γίνεται αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που να μην περιορίζει ή εμποδίζει τη χρήση του από τρίτους. Ο επισκέπτης υποχρεούται να χρησιμοποιεί το Ηλεκτρονικό Κατάστημα σύμφωνα με το νόμο, τα χρηστά ήθη και τους παρόντες όρους, και να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία σ' αυτόν, να επηρεάσουν ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή των υπηρεσιών από τη ONLINE.COOKING-WORKSHOP.GR. Ο επισκέπτης / χρήστης του Ηλεκτρονικού Καταστήματος αναλαμβάνει την ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκαλείται στη ONLINE.COOKING-WORKSHOP.GR από κακή, παράνομη ή αθέμιτη χρήση των σχετικών υπηρεσιών.

Προστασία προσωπικών δεδομένων
Η διαχείριση και προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του επισκέπτη/ χρήστη του Ηλεκτρονικού Καταστήματος διέπεται από τους όρους του παρόντος τμήματος καθώς και από τις σχετικές διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας. Η ONLINE.COOKING-WORKSHOP.GR διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων κατόπιν ενημέρωσης των επισκεπτών / χρηστών και σύμφωνα με το ισχύον νομικό καθεστώς.
Κατά την εγγραφή ενός πελάτη/χρήστη στις υπηρεσίες του Ηλεκτρονικού Καταστήματος (παραγγελίες προϊόντων, newsletters κλπ) είναι δυνατόν να ζητηθεί η καταχώριση ορισμένων προσωπικών του στοιχείων (Ονοματεπώνυμο, Διεύθυνση, Α.Φ.Μ. κλπ). Η ONLINE.COOKING-WORKSHOP.GR διαφυλάσσει τον προσωπικό χαρακτήρα των στοιχείων των χρηστών της και δεν τα μεταβιβάζει σε οποιονδήποτε τρίτο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) για κανένα λόγο, με την εξαίρεση των σχετικών διατάξεων του νόμου και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές, κατόπιν νομίμου αιτήματός τους.
Η ONLINE.COOKING-WORKSHOP.GR διατηρεί αρχεία με τα στοιχεία αυτά αποκλειστικά για λόγους επικοινωνίας, στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών της. Συγκεκριμένα, τα στοιχεία αυτά χρησιμοποιούνται για τη ONLINE.COOKING-WORKSHOP.GR με σκοπό:
• Τη διεκπεραίωση της επικοινωνίας με τον πελάτη / χρήστη,
• Την εκπλήρωση των όρων και υποχρεώσεων των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω του Ηλεκτρονικού Καταστήματος,
• Την υποστήριξη και εξυπηρέτηση των πελατών / χρηστών,
• Την εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας του Ηλεκτρονικού Καταστήματος και
• Την ενημέρωση των πελατών / χρηστών σχετικά με νέες προσφορές υπηρεσιών και προϊόντων της ONLINE.COOKING-WORKSHOP.GR.

Σε κάθε περίπτωση, ο πελάτης / χρήστης του Ηλεκτρονικού Καταστήματος έχει το δικαίωμα να επικοινωνήσει με το αρμόδιο τμήμα της ONLINE.COOKING-WORKSHOP.GR στο τηλέφωνο 2310 277280 προκειμένου και να ζητήσει τη διαγραφή, διόρθωση ή αλλαγή των τυχόν διατηρούμενων προσωπικών του στοιχείων.

Σε καμία περίπτωση δεν συλλέγουμε και αποθηκεύουμε στοιχεία από την συναλλαγή μέσω πιστωτικών και προπληρωμένων καρτών.

Οι συναλλαγές μέσω πιστωτικών και προπληρωμένων καρτών γίνονται απευθείας με τον εκάστοτε φορέα (Stripe, ,Pay Pal, Eurobank VivaWallet)

Υποβολή παραγγελίας
Οι παραγγελίες πρέπει να λαμβάνονται μέσω του Ηλεκτρονικού Καταστήματος με τη συμπλήρωση και αποστολή της σχετικής Φόρμας Παραγγελίας.
Οι τιμές των προϊόντων περιλαμβάνουν Φ.Π.Α. Η ONLINE.COOKING-WORKSHOP.GR διατηρεί δικαίωμα αλλαγής των τιμών χωρίς προειδοποίηση χωρίς να επηρεάζονται οι τιμές των ήδη καταχωρημένων παραγγελιών.
Κατά την υποβολή της παραγγελίας δίδεται η δυνατότητα στον πελάτη να διαλέξει αν το παραστατικό που θα εκδοθεί για την παραγγελία θα είναι απόδειξη λιανικής πώλησης ή τιμολόγιο πώλησης. Τιμολόγιο εκδίδεται σε εταιρείες και ελεύθερους επαγγελματίες εφόσον συμπληρώσουν κατά την παραγγελία τους τα εξής στοιχεία: Επωνυμία εταιρίας, Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ., Δ/νση Έδρας και παράδοσης και επάγγελμα. Τυχόν αλλαγές στα στοιχεία τιμολόγησης μπορούν να πραγματοποιηθούν μέχρι και την οριστικοποίηση της ημερομηνίας παράδοσης από το τμήμα αποστολών.

Επιστροφές Εικονικών Προϊόντων, Αρχείων, Ακυρώσεις παραγγελιών.
Δεν Μπορείτε να επιστρέψετε μέρος ή το σύνολο της παραγγελίας που παραγγείλατε μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματός μας μιας και αυτά είναι εικονικά προϊόντα.
Ο όρος αυτός είναι απαρέγκλιτος και συμφωνείτε με αυτόν κατά την αγορά του προϊόντος.

Εφαρμοστέο δίκαιο και λοιποί όροι
Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.
Η οποιαδήποτε παραχώρηση, χορήγηση προθεσμίας ή μη εφαρμογή ενός ή περισσοτέρων από τους παρόντες Όρους εκ μέρους της ONLINE.COOKING-WORKSHOP.GR δεν μπορεί να ερμηνευθεί ως παραίτηση, προσωρινή ή οριστική, μερική ή ολική, από οποιοδήποτε δικαίωμα ή αξίωση πηγάζει από αυτούς ή από το νόμο.
Η παρούσα Σύμβαση θα διέπεται από το Ευρωπαϊκό και το Ελληνικό Δίκαιο και θα υπάγεται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Θεσσαλονίκης.